Argannoolee Adda Addaa


     Argannoo

Fuula kanarratti, Argannooleen Adda addaa kan dhimma Afaab Oromoofi Tekinoolojiin walqabate yeroo yeroon kan itti gad lakkifamuudha.

 

Nu Eegaa…


Waliif Hiraa<share>
error: Content is protected !!