Argannoolee Adda Addaa


     Argannoo

Fuula kanarratti, Argannooleen Adda addaa kan dhimma Afaab Oromoofi Tekinoolojiin walqabate yeroo yeroon kan itti gad lakkifamuudha.

 

Nu Eegaa…