Maqaa Gosoota Oromoo ARSII-[Ilmaan SikkooMandoo]


Oromoon qulqulluun gosa hin qabne hin jirtu. Oromoo biratti gosa ofii Wallaaluun salphina. Seera Sirna gadaatiin namni Oromoo tokko gosa, balbalaa fi hamma abba


Waliif Hiraa<share>
 • 22
  Shares
 • 1
  Share
Read more

AADAA FUUDHAAFI HEERUMA OROMOOTA ARSII[Ilmaan SikkooMandoo]


  Arsii, Oromiyaa bara 1964 A.L.A Gurraandhala 21, 2016. Akka raasee dhibee mataan kee Akkii baasu dhibee abbaan kee Osho moolle heerumnni hin oollee!


Waliif Hiraa<share>
 • 61
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Dhaha ykn Kalaandarii Oromoo fi Simannaa Bara Haaraa Oromoo biratti guyyaa 11 booda.


Dhaha jechuun guyyoottan baatii keessatti argaman jechuudha. Dhaha (Calendar) jechuun faana buutuu Gadaa Oromoo jechuudha. Oromoon yoo bara lakkaayu akka biyyoota biroo Aduu dhiitee


Waliif Hiraa<share>
 • 478
  Shares
 • 1
  Share
Read more

What is Gada? Is it System or Institutions or Culturally Practiced Concepts?


Gadaa is a broad concept, a system that consists a number of institutions, concepts, values and knowledge in it. By Gemechu Kedir Oromo elites,


Waliif Hiraa<share>
 • 33
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Sirna Siinqee Aadaa Oromoo


 Sirna Siiqqee Aadaa oromoo Seerri siinqee ulee qal’oo sorooroo muka harooressaa irraa muranii tolchan, kan dubartiin heerumte qabattuun ibsama. Mukti harooressaa qaqal’aa fi sorooroo


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
Read more

Erreecha Ceremony


Irecha Ceremony Irecha is celebrated on Sunday that comes following Meskal, the finding of the True Cross. Irecha is one of the intangible heritages


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
Read more

Sirna Gadaa Ittiin Bulmaata Oromooti:- Abbaa Gadaatiin


Sirna Gadaa ittiin Bulmataa Oromooti….Abbaa Gadaatiin Sirna Gadaa Sirna ittiin bulmataaOromooti. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta’u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Gadaan sirna


Waliif Hiraa<share>
 • 11
  Shares
 • 1
  Share
Read more