Gorsa

Walqunnamtii Saalatti Gammaduu Dadhabuu – Dr Gurmeessaa


****DUBARTOOTA GAA’ELA QABAN QOFAAF**** Walqunnaamtii Saalaatti Gammaduu Dadhabuu Dubartootaa. (Female Orgasm Dysfunction) Dubartiin tokko rakkoo


Waliif Hiraa<share>
 • 3
  Shares
 • 1
  Share

Dhibee Garaachaa Qabduu? – Gorsa Fayyaa


DHIBEE GARAACHAA QABDU? – OBN tu Maxxanse Dhukkubni garaachaa (peptic ulcer disease) qunca’uu garaachaa fi


Waliif Hiraa<share>
 • 34
  Shares
 • 1
  Share

Seenaa Baay’ee Garaa Nama Nyaatu – Taphataa Kubbaa miilaa Imaanuel Eboyee


Dargaggoonni hedduun, keessattuu kanneen kubbaa miilaa jaalatan Emaanuel Eebooyee ni wallaalu jedhee hin yaadu. Eebooyen


Waliif Hiraa<share>
 • 53
  Shares
 • 1
  Share

Dhibee ka’uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa


DHIIROTA QOFAAF — Dhibee ka’uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa Qaamni saalaa dhiiraa kan dhaabbatu yoo


Waliif Hiraa<share>
 • 111
  Shares
 • 1
  Share

FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA?


FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA? YEROO BAAY’EE MALIRRAA KA’AA? –


Waliif Hiraa<share>
 • 290
  Shares
 • 1
  Share

Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa


Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa Dr-Naafyaad 1, Shaayii dhuguu hin qabnu. 


Waliif Hiraa<share>
 • 265
  Shares
 • 1
  Share

FAA’IIDAA FAYYAA WALQUNNAMTIIN SAALAAN FIDU Haadha manaatifii Abbaa Manaa qofaaf


FAA’IIDAA FAYYAA WALQUNNAMTIIN SAALAAN FIDU Haadha manaatifii Abbaa Manaa qofaaf Ilmii namaa wantoota isaaf barbaachisu


Waliif Hiraa<share>
 • 573
  Shares
 • 1
  Share

Icciitii Dhiiraa kan Durbi hundi beekuu qaban


ICCITII DHIIRAA KAN DURBI BEEKUU QABDU Akkuma beekkamu yeroo baay’ee dhiiraa fi dubartiin karaa baay’een


Waliif Hiraa<share>
 • 4
  Shares
 • 1
  Share

Imala irratti Balaqqamuu ykn Hoqqisuu-Motion Sickness: Dr Nuredin Luketin


Imala irratti Balaqqamuu ykn Hoqqisuu-Motion Sickness: Dr Nuredin Luketin Balaqqamni yeroo imalaa deemsa konkolataan, baaburaan,


Waliif Hiraa<share>
 • 7
  Shares
 • 1
  Share

Of-Eeggannoo Dubartiin Ulfaa Gochuu qabdu:- Dr Nuredin Luketin


Of-Eeggannoo Dubartiin Ulfaa Gochuu qabdu:- Dr Nuredin Luketin Haati ulfaa takka mallatoolee armaan gadii kana


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
error: Content is protected !!