Jaalala

DHUKKUBOOTA JAALALAA


Dhukkuba jaalalaa (waantoota jaalala ykn relation keenya miidhan):- 1. Waantoota xixiqqoo waldiduu. Waantoota xixiqqoo yo


Waliif Hiraa<share>
 • 95
  Shares
 • 1
  Share

Seenaa Jaalalaa


Seenaa Jaalalaa –  Oroliyaanaa Daani’eeliitiin   Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti


Waliif Hiraa<share>
 • 42
  Shares
 • 1
  Share

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu


KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama


Waliif Hiraa<share>
 • 37
  Shares
 • 1
  Share

Icciitii Dhiiraa kan Durbi hundi beekuu qaban


ICCITII DHIIRAA KAN DURBI BEEKUU QABDU Akkuma beekkamu yeroo baay’ee dhiiraa fi dubartiin karaa baay’een


Waliif Hiraa<share>
 • 547
  Shares
 • 1
  Share

Xalayaa Jibbaa


<<XALAYAA JIBBAA>> Sihaa ga’u balaankoo ……..Kan dugdarraa madde Jaalala sobaatiin ………Onnekoo na gubde Yoomiifan si


Waliif Hiraa<share>
 • 46
  Shares
 • 1
  Share

Gorsa Jaalalaa Dubbisaa


    👉Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* =”=”=”=”=”=”=”=”=”=”=”=” ❤️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Yeroo


Waliif Hiraa<share>
 • 148
  Shares
 • 1
  Share

Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin


  Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin(hubannoof-qofa) Haalli Naannoo keenyatti


Waliif Hiraa<share>
 • 295
  Shares
 • 1
  Share

Arsii Lixaa, Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa’eera


Arsii Lixaa, Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa’eera Jaalala dhugaa qabaadhu malee


Waliif Hiraa<share>
 • 22
  Shares
 • 1
  Share

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa


Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa   Inni kun yeroo baay’ee hanqina


Waliif Hiraa<share>
 • 200
  Shares
 • 1
  Share

Qaamota Shamarranii Nama Hawwatan Sadarkaa Sadarkaan: Dr. Gurmeessaa


Qaamota Shamarranii Nama Hawwatan Sadarkaa Sadarkaan: Dr. Gurmeessaa Warra xiinsammuutu jedhe lolQaamota shamarranii keessaa sadarkaa


Waliif Hiraa<share>
 • 32
  Shares
 • 1
  Share
error: Content is protected !!