Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(SMART PHONE disadvantages) geechisu keechaa muraasa


Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(SMART PHONE disadvantages) geechisu keechaa muraasa: OROMO ICT dhaan Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(SMART PHONE) geechisu keechaa muraasni kanneen armaan gadiiti: 1) Qaamni barbaade


Waliif Hiraa<share>
  • 212
    Shares
  • 1
    Share
Read more