Barnoota Sirna Gadaatiin sagantaaleen barnoota digrii 2ffaa fi 3ffaa Yuunvarsiitin Haramaayaatti Eegalamuuf


 Barnoota Sirna Gadaatiin sagantaalee barnoota digrii 2ffaa fi 3ffaa Yuunvarsiitin Haramaayaatti Eegalamuuf Yuunvarsiitin Haramaayaa Inistiityuutii Qorannoo fi Qo’annoo Sirna Gadaa hundeessuf hojjechaa jira. Yuunvarsiitichi


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
Read more