Qubee Fakkiidhaan


QUBEE Afaan Oromoo Fakiidhaan Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Fakkiidhaan fakkeenyota Jecha Qubee Sanaan eegalanii ykn of keessaa qabanii irraa kan fudhataman ibsa dabalataa


Waliif Hiraa<share>
 • 303
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Barnoota Barreeffamaa


Qabiyyeen Barnoota Barreeffamaa 1. Qubee Afaan Oromoo Qubeen Afaan Oromoo Soddomii sadi(33), isaan keessaa digdamii tokko dubbifamaa, shan immoo dubbachiiftuu yommuu ta’an, torba(7) immoo


Waliif Hiraa<share>
 • 5
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Qubee Afaan Oromoo


Qubee Afaan Oromoo Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Gurguddaa, Xixiqq fi Lakkoofsota Afaan Oromoo ni baranna. Qubee Gurguddaa, Qubee Xixiqqaa fi Lakkoofsota Qubee Gurguddaa


Waliif Hiraa<share>
 • 70
  Shares
 • 1
  Share
Read more