Walaloo

Walaloo Ajaa’ibaa Galma Barkumeetti – Feeneet Geetaachoo


Sabni sun – inni dur Gaaddisa jalatti seerasaa tumate Sabni Kuush – inni sun Kan


Waliif Hiraa<share>
 • 4
  Shares
 • 1
  Share

Eenyu siin haajedhu, Eenyuun sii Moggaasu? – Ati Maqaa naaf laadhu : Walaloo Haadhaa.


Ati Maqaa Naaf Laadhu!!! Mee enyu Siin jedhu moggaasni Siif malu Damma moo Aannani jechi


Waliif Hiraa<share>
 • 9
  Shares
 • 1
  Share

Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin


Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin Lafeefi dhiigni Abbootaa Aarsaa godhee erga fidee,


Waliif Hiraa<share>
 • 71
  Shares
 • 1
  Share
error: Content is protected !!