Walaloo Ajaa’ibaa Galma Barkumeetti – Feeneet Geetaachoo


Sabni sun – inni dur Gaaddisa jalatti seerasaa tumate Sabni Kuush – inni sun Kan Odaa jalatti Gadaasaa uummate Kan ofiin of tolche Kan


Waliif Hiraa<share>
 • 323
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Eenyu siin haajedhu, Eenyuun sii Moggaasu? – Ati Maqaa naaf laadhu : Walaloo Haadhaa.


Ati Maqaa Naaf Laadhu!!! Mee enyu Siin jedhu moggaasni Siif malu Damma moo Aannani jechi Siin madaalu? Damma akkan hin jenneef Dammi Gagaa qaba


Waliif Hiraa<share>
 • 20
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin


Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin Lafeefi dhiigni Abbootaa Aarsaa godhee erga fidee, Baasii labsi naan jedha Naanis garaan na didee, .


Waliif Hiraa<share>
 • 70
  Shares
 • 1
  Share
Read more