Jecha Afaan Oromoo


Jecha Afaan Oromoo


Sagaleef sagaleen(Sagalee + Sagalee) walitti dhufuun jecha uuma.
Sagaleen gara garaa akkaataa hiika qabaaachuu dandaánitti yoo walitti dhufan, jechoota adda addaaa uuma.
Jechi sagaleewwan ykn sagaleelee garagaraa lamaa fi isaa oli irraa ijaarama.

 

 

 

 


 


Waliif Hiraa<share>

AFAAN OROMO - Oromo Language

Blogger, AFAAN OROMO Software Developer

You May Also Like

Yaada Kenni

%d bloggers like this: