Afaan Oromoo

Hojii Imala Xiinxala Siyaasaafi Aktiivistummaa Obbo Jawar Mohaammed Kutaa – 2ffaa


Jawar Mohammed akka Xiinxalaafi Kakaasatti Jawar Ilaalcha siyaasaa isaafi waan itti fakkaate Biyya Itoopiyaarratti xiyyeeffatee


Waliif Hiraa<share>
 • 280
  Shares
 • 1
  Share

Afaan Oromoo: ‘Giddu-galeessi to’atu tokko ni barbaachisa’


Biiroon Barnootaa Magaalaa Finfinnee dhiyeenya kana, manneen barnootaa magaalattii keessa jiran keessa Afaan Oromoo akka


Waliif Hiraa<share>
 • 3
  Shares
 • 1
  Share

CAASAA BARREEFFAMA AFAAN OROMOO – B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin


Guddinni afaanii bu’aa waliigalteeti. Hawaasni akka dubbatutti waliigalee, akka waliigalutti dubbata. Caasaan barreeffamaas akkaataa hawaasni


Waliif Hiraa<share>
 • 40
  Shares
 • 1
  Share

Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu


Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu #Jechoota‬ Ergifatamee Afaan Keenya Keessatti


Waliif Hiraa<share>
 • 421
  Shares
 • 1
  Share
error: Content is protected !!