Baby Girl poet

Walaloo Ajaa’ibaa Galma Barkumeetti – Feeneet Geetaachoo


Sabni sun – inni dur Gaaddisa jalatti seerasaa tumate Sabni Kuush – inni sun Kan


Waliif Hiraa<share>
  • 4
    Shares
  • 1
    Share
error: Content is protected !!