duudhaa

Sirna Siinqee Aadaa Oromoo


 Sirna Siiqqee Aadaa oromoo Seerri siinqee ulee qal’oo sorooroo muka harooressaa irraa muranii tolchan, kan


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
  • 1
    Share
error: Content is protected !!