Eebba Oromoo


Eebba Oromoo Eebbi gosa Afoolaa ta’ee Oromoo biratti baratamaa fi kabajamaa yoo ta’u Maanguddoodhaan gaggeeffama. Ebbi yeroo garagaraatti gaggeeffama, akkasumas Naannolee Oromiyaa garagaraatti gargar


Waliif Hiraa<share>
 • 2
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Eebba bara Haaraa


Eebba bara Haaraa BARA HAARA 2010 tti: Ilma qilxuu ta’i – dagagi Coqorsa ta’i – lafa uwwisi Andoodee kormaa ta’i Bona gannaa lalisi Dubbi


Waliif Hiraa<share>
 • 6
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Eebba Cidha Lataa Qana’ii fi Yaadannoo Baayisaa


Eebba Cidha Lataa Qana’ii fi Yaadannoo Baayisaa Cidha Keessan: #Eebba Oromootiin Eebbisee Gammachuu koo ibsadhe kunoo: Leta Kenei Aga fi Yaadannoo Baayisaa Qabattanii aaga qabadhaa Rafaa abjuu


Waliif Hiraa<share>
 • 2
  Shares
 • 1
  Share
Read more