fables

Afoola Oromoo


AFOOLA  OROMOO. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share

Faayidaa Afoola Oromoo


FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – BEEKAN GULUMMAATIIN Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
  • 1
    Share
error: Content is protected !!