BUNAA FI FAYYAA : – Dr Gurmeessaa


BUNAA FI FAYYAA : – Dr Gurmeessaa Bunna dhuguun faayidaan fayyaaf qabu maali? Dhalli nama buna dhuguu kan eegale jaarraa 15 ffaa dha as


Waliif Hiraa<share>
 • 496
  Shares
 • 1
  Share
Read more

CIRRACHA HADHOOFTUU – Gall Stone or Cholelithiasis: Dr.Nuredin Luke


CIRRACHA HADHOOFTUU – Gall Stone or Cholelithiasis: Dr.Nuredin Luke Baattuun hadhooftuu qaamota bullayina nyaataf gargaaran keessaa tokko yoo taatu kan argamtus garaa keenya gara


Waliif Hiraa<share>
 • 3
  Shares
 • 1
  Share
Read more

CUUNFAA LOOMII:- Dr Nuredin Luketiin


CUUNFAA LOOMII:- Dr Nuredin Luketiin Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii: * Vaayitamiin C dhaan kan badhaadhefi madda Vaayitamiin C isa guddaa ta’uun


Waliif Hiraa<share>
 • 49
  Shares
 • 1
  Share
Read more

QUUNCA’UU/MADAA’UU QAAMA SAALAA – Genital Ulcer Syndrome: Dr Nuredin Luketin


QUUNCA’UU/MADAA’UU QAAMA SAALAA – Genital Ulcer Syndrome Qaamni saalaa dhiiraa ykn kan dubaraa sababa baakteeriyoota (akka Treponema pallidum, Heamophilus ducreyia, Chlamydia trachomatis, Klebsiella granulomatis


Waliif Hiraa<share>
 • 437
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Ucuba ykn Quufa Mormaa: Dr Gurmeessaa


Ucuba ykn Quufa Mormaa: Dr Gurmeessaa Quufni mormaa kan uumamu gaafa xannachi taayirooyidii morma keenya fuulduratti argamu dhiita’udha. 1. Hir’ina elementii ayodinii 2. Nyaata


Waliif Hiraa<share>
 • 40
  Shares
 • 1
  Share
Read more