fayyaa

BUNAA FI FAYYAA : – Dr Gurmeessaa


BUNAA FI FAYYAA : – Dr Gurmeessaa Bunna dhuguun faayidaan fayyaaf qabu maali? Dhalli nama


Waliif Hiraa<share>
 • 14
  Shares
 • 1
  Share

CIRRACHA HADHOOFTUU – Gall Stone or Cholelithiasis: Dr.Nuredin Luke


CIRRACHA HADHOOFTUU – Gall Stone or Cholelithiasis: Dr.Nuredin Luke Baattuun hadhooftuu qaamota bullayina nyaataf gargaaran


Waliif Hiraa<share>
 • 3
  Shares
 • 1
  Share

CUUNFAA LOOMII:- Dr Nuredin Luketiin


CUUNFAA LOOMII:- Dr Nuredin Luketiin Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii: * Vaayitamiin C


Waliif Hiraa<share>
 • 49
  Shares
 • 1
  Share

QUUNCA’UU/MADAA’UU QAAMA SAALAA – Genital Ulcer Syndrome: Dr Nuredin Luketin


QUUNCA’UU/MADAA’UU QAAMA SAALAA – Genital Ulcer Syndrome Qaamni saalaa dhiiraa ykn kan dubaraa sababa baakteeriyoota


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Ucuba ykn Quufa Mormaa: Dr Gurmeessaa


Ucuba ykn Quufa Mormaa: Dr Gurmeessaa Quufni mormaa kan uumamu gaafa xannachi taayirooyidii morma keenya


Waliif Hiraa<share>
 • 40
  Shares
 • 1
  Share
error: Content is protected !!