Barnoota Sirna Gadaatiin sagantaaleen barnoota digrii 2ffaa fi 3ffaa Yuunvarsiitin Haramaayaatti Eegalamuuf


 Barnoota Sirna Gadaatiin sagantaalee barnoota digrii 2ffaa fi 3ffaa Yuunvarsiitin Haramaayaatti Eegalamuuf Yuunvarsiitin Haramaayaa Inistiityuutii Qorannoo fi Qo’annoo Sirna Gadaa hundeessuf hojjechaa jira. Yuunvarsiitichi


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
Read more

Oromo Gadaa System as Unesco cultural heritage.


Gada system as Unesco cultural heritage. Gada system is an indigenous democratic socio-political system of the Oromo people. The Oromo Nation is the community concerned


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
Read more