Gosa Oromoo Arsii

Maqaa Gosoota Oromoo ARSII-[Ilmaan SikkooMandoo]


Oromoon qulqulluun gosa hin qabne hin jirtu. Oromoo biratti gosa ofii Wallaaluun salphina. Seera Sirna


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
  • 1
    Share
error: Content is protected !!