Ucuba ykn Quufa Mormaa: Dr Gurmeessaa


Ucuba ykn Quufa Mormaa: Dr Gurmeessaa Quufni mormaa kan uumamu gaafa xannachi taayirooyidii morma keenya fuulduratti argamu dhiita’udha. 1. Hir’ina elementii ayodinii 2. Nyaata


Waliif Hiraa<share>
  • 40
    Shares
  • 1
    Share
Read more