Jecha Afaan Oromoo

Jecha Afaan Oromoo


Jecha Afaan Oromoo Jechimmoo kan uumamu Walitti dhufiinsa sagaleetiin ykn ‘Sagalee + Sagalee = Jecha’


Waliif Hiraa<share>
  • 2
    Shares
  • 1
    Share
error: Content is protected !!