jechoota hayyootaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa


Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2)


Waliif Hiraa<share>
  • 30
    Shares
  • 1
    Share
error: Content is protected !!