love

DHUKKUBOOTA JAALALAA


Dhukkuba jaalalaa (waantoota jaalala ykn relation keenya miidhan):- 1. Waantoota xixiqqoo waldiduu. Waantoota xixiqqoo yo


Waliif Hiraa<share>
 • 7
  Shares
 • 1
  Share

Icciitii Dhiiraa kan Durbi hundi beekuu qaban


ICCITII DHIIRAA KAN DURBI BEEKUU QABDU Akkuma beekkamu yeroo baay’ee dhiiraa fi dubartiin karaa baay’een


Waliif Hiraa<share>
 • 4
  Shares
 • 1
  Share

Xalayaa Jibbaa


<<XALAYAA JIBBAA>> Sihaa ga’u balaankoo ……..Kan dugdarraa madde Jaalala sobaatiin ………Onnekoo na gubde Yoomiifan si


Waliif Hiraa<share>
 • 47
  Shares
 • 1
  Share

Arsii Lixaa, Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa’eera


Arsii Lixaa, Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa’eera Jaalala dhugaa qabaadhu malee


Waliif Hiraa<share>
 • 25
  Shares
 • 1
  Share

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa


Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa   Inni kun yeroo baay’ee hanqina


Waliif Hiraa<share>
 • 8
  Shares
 • 1
  Share

Qaamota Shamarranii Nama Hawwatan Sadarkaa Sadarkaan: Dr. Gurmeessaa


Qaamota Shamarranii Nama Hawwatan Sadarkaa Sadarkaan: Dr. Gurmeessaa Warra xiinsammuutu jedhe lolQaamota shamarranii keessaa sadarkaa


Waliif Hiraa<share>
 • 8
  Shares
 • 1
  Share

Mallattoo Shamarree sijaallattu akkamiin beekuu dandeesu? Dhiirotaaf qofa: Gammadaa Olaanaatiin


Mallattoo Shamarree sijaallattu akkamiin beekuu dandeesuu? Dhiirotaaf qofa: Gammadaa Olaanaatiin Shammarroon dhimma jaalalaa irratti iftoominaan


Waliif Hiraa<share>
 • 14
  Shares
 • 1
  Share
error: Content is protected !!