Seenaa Odaa Bultum: Hamzaa Jamaaliitiin


Seenaa Odaa Bultum! (H.JM) Odaalee shanan godinaalee Oromiyaa keessatti argaman keessaa Odaan Bultum isa tokko yammuu ta’u godina Harargee Lixaa aanaa Odaa bultum, magaalaa


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
Read more