Odeeffannoo

Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(SMART PHONE disadvantages) geechisu keechaa muraasa


Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(SMART PHONE disadvantages) geechisu keechaa muraasa: OROMO ICT dhaan Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(SMART PHONE)


Waliif Hiraa<share>
  • 213
    Shares
  • 1
    Share
error: Content is protected !!