oromo letters

Barnoota Barreeffamaa


Qabiyyeen Barnoota Barreeffamaa 1. Qubee Afaan Oromoo Qubeen Afaan Oromoo Soddomii sadi(33), isaan keessaa digdamii


Waliif Hiraa<share>
 • 7
  Shares
 • 1
  Share

Qubee Afaan Oromoo


Qubee Afaan Oromoo Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Gurguddaa, Xixiqq fi Lakkoofsota Afaan Oromoo ni


Waliif Hiraa<share>
 • 70
  Shares
 • 1
  Share