AADAA FUUDHAAFI HEERUMA OROMOOTA ARSII[Ilmaan SikkooMandoo]


  Arsii, Oromiyaa bara 1964 A.L.A Gurraandhala 21, 2016. Akka raasee dhibee mataan kee Akkii baasu dhibee abbaan kee Osho moolle heerumnni hin oollee!


Waliif Hiraa<share>
 • 63
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Afaan Oromoo: Barannoo Tokko


Afaan Oromoo: Barannoo 1 – Seenaa Guddina Afaan Oromoo  : B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin Maxxansa darbe keessatti mataduree “Afaan Oromoo” jedhuun gaaffii 2 isin gaafadheen ture.


Waliif Hiraa<share>
 • 42
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Erreecha Ceremony


Irecha Ceremony Irecha is celebrated on Sunday that comes following Meskal, the finding of the True Cross. Irecha is one of the intangible heritages


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
Read more

Seenaa Odaa Bultum: Hamzaa Jamaaliitiin


Seenaa Odaa Bultum! (H.JM) Odaalee shanan godinaalee Oromiyaa keessatti argaman keessaa Odaan Bultum isa tokko yammuu ta’u godina Harargee Lixaa aanaa Odaa bultum, magaalaa


Waliif Hiraa<share>
 • 78
  Shares
 • 1
  Share
Read more