word

Jecha Afaan Oromoo


Jecha Afaan Oromoo Sagaleef sagaleen(Sagalee + Sagalee) walitti dhufuun jecha uuma. Sagaleen gara garaa akkaataa


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share

Hiikka Jechootaa


Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee


Waliif Hiraa<share>
  • 281
    Shares
  • 1
    Share
error: Content is protected !!