Jecha Afaan Oromoo


Jecha Afaan Oromoo Jechimmoo kan uumamu Walitti dhufiinsa sagaleetiin ykn ‘Sagalee + Sagalee = Jecha’ ta’a. Jechootni kan uumaman, sagaleen dubbii akkaataa hiika kennuu


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
  • 1
    Share
Read more