Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 243 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter L.
L

law
seera

lid
qadaada

lip
hidhii

LIS
LIS

log
dilba

Lum
luumii

lake
haroo

lamb
xabboota, sookkee

lame
naafa, laasha'aa, laashoftuu

lamp
laambaa, ampuulii

land
dachee, lafa

lazy
dhibaa'aa, dhibooftuu, daagii, abiidhoo, dankaayii, jaatanoo

leaf
baala, shafo, obeensa

left
bitaa

less
xiqqaa

lice
injiraan

life
jiruu, jireenya

line
xurree, toora, sarara

link
geessituu

lion
leenca

list
tarreeffama, tarreessa

load
fe‹??i

lock
qulfii, cuftuu

logo
asxaa, faajjii

loop
marsaa

lord
gooftaa, rabbi

lot
n. raphtaa ni

loud
sagalee guddaa

lump
guroo

Label
asxaa

ladle
cilfaa

latta
latta; n. latta i; qunxa xita; tusa tucca; tucha chita

Layer
baqqaana

leave
hambisa

level
sadarkaa

liver
tiruu

login
seeni

lover
jaalallee

loyal
amanamaa, amanamtuu

lunch
laaqana

lungs
somba

ladder
xafxafoo, yaabbannoo, riqaa

Laptop
koyaa

larynx
qokkee

launch
jalqabi

layout
teessuma

leader
qajeelchaa

legacy
kennata

legend
waayoo

length
dheerina

lentil
misira

Linear
sorooroo

linker
koronyaa

liquid
dhangala'aa, yaatoo

locale
gitoo biyyaa

log on
seeni

lumber
laaxaa

LAN....
cimdaa baldhina qe'ee

latrine
shoroonii, manajaa, manfincaanii

law n.
seera i

lay v.
ka'a keeta

leading
bo‹??oo

leather
gogaa

leopard
qeerransa

library
mankitaabaa, manmacaafaa

Log Off
ba‹??i

logging
dilbeessuu

logical
amansiisaa

look in
targoo

look up
barbaadi

loyalty
amanamummaa

luggage
shaanxtaa, subbaa uffataa

lunatic
maraataa, maraatuu

lack v.
baadha baatta; dhibaadha baatta; dhaba bda; hanqadha qatta;

lair n.
mana i

lake n.
garba i; abaayaa ni

lamp n.
fanusa i (Amh.); kuraz

land n.
(open and flat) diida i

landlord
abbaa lafaa

language
afaan, qooqa

laughter
kolfa

lead v.
daaddisa difta; geesa sita

leaf n.
baala i; obeensa i; koola i

less v.
eebbisa bifta

limp v.
ce'a ceeta

link bar
kabala kornyoo

list box
sanduuqa tarree

load....
fe'i

loan (n)
liqii, ergisa, ergifannaa

location
iddoo

lock....
cufi

log file
faayilii dilba

log.....
dilba

loot v.
saama mta; n. bojuu ni

lord n.
gooftaa ni (Amh.); abboo

lose v.
dhaba bda

loss n.
badii ni; rakasa i; rakiisa i

lost n.
waaree ni; v. bada badda

love (n)
jaalala

love v.
jalaaadha ta; maleela lta; n. jalaala; maleela i; jaalala; sisinnii ni

lowlands
gammoojjii

luck n.
kaayooma; ayaana, milkii ni ; gaara i; hixaa ni (Amh.);

lump n.
karannee ni; mucee ni; mucura i; waciba i

lung n.
somba i

lust n.
mirqaana i; dareena nta; dharaha raata; dharraa ni; dharraa ni

ladle v.
ciqqisa qifta; n. mooqaa ni

Landscape
dalgeessa

landslide
jogoo

larva n.
dakhoo ni; raamoo ni

Last Name
maqaa akaakayyuu

last week
torban darbe

last year
baredheengaddaa

launch...
jalqabi

light pen
kobbee salphaa

lightning
balaqqeessa, calanqeettii

like that
akkasi

like this
akkana

line feed
gaalchaa sararaa

line wrap
maraa sararaa

link.....
hidhaa/geessituu

list.....
tarree

logarithm
logaarizimii

logoff...
ba'i

long hair
daabee

loop.....
marsaa

lorry n.
baabura i;(Amh.); loorri;konkolaata i (Oro.)

lover n.
garayu ni; jaala; jaalto

lowercase
qubee xixiqqaa

label.....
asxaa

label...........
moggaasa

labourer n.
bozonee ni; hojaatu ni

lack respect n.
fokadhaba i

lacking (adj.)
duwwa; qullaa

ladder n.
massalaalii ni (Amh.); riqaa ni (Bor.)

laggard n.
ma'eessa i

lameness n.
naafachaa ni

LAN (Local Area Network)
cimdaa bal'ina qe'ee (cbq)

land degradation
daruu lafaa

landing zone
iddoo qubsummaa

language n.
afaan

lap (up) v.
araaba bda; mallasa sita

laptop.....
koyaa

large (adj.)
guddaa, guddoo, guddoo; (thing) n. obbee ni

large amount n.
ruukoo ni

Large Icon
sajoo guddaa

large, be v.
siba'a boofta

larynx n.
lubbuu ni

laser printer
maxxansa leezerii

Last Modified
jijjiirama maayyii

last night
eda

last night (adv.)
edda

late evening
waarii

late, be v.
gaana nta

later (adv.)
duraana; gulaana; gana (Amh.); egeri

latrine n.
shoroonii ni (Swa.); shintebeet (Amh.)

latter part n.
ba'ima i

laugh v. kobla
ita; bissiqa sixxa; bissiza sixxa; v. kobla koblita; n. kobla i;

launder v.
miica miicca

lawful n.
halaala i (Arab.)

layer.....
baqqaana

layout table
gabatee teesumaa

layout.....
teessuma

lazy (person) n.
duriyyee ni (Amh.); algala

leader n.
bulchaa ni; hayyuu ni; soreessa i; soreettii ni; (pi.) gammeenii ni

leadership n.
shuumanoota i

leading animal n.
soreessa i; sorreettii ni

Left Arrow
xiyya bitaa

left justification
qixxeenya bitaa

left mouse button
qabduu hantuuttee bitaa

left-to-right
bitaa- mirga

legacy.....
kennata

Legend key
furtuu waayoo

legitimate
seeromaa

lemon, lime
loomii

less-than sign
mallattoo xiqqeenyaa

lesson plan
karoora barnoota

letter (of the alphabet)
qubee, arfii

letter (that you send)
xalayaa

lettuce, salad
salaaxaa

level.....
sadarkaa

lexxa; raasa
fta; roraasa raafta; socoha coota; chocoha coota;

license agreement
irbuu hayyamaa

license certificate
irbuu hayyamaa

lie, fib, falsehood
soba, kijiba, dhara

light (artificial), lightning
ibsaa

light (in weight)
salphaa

light (natural)
ifa

lighten v.
caama mta

line break
cita sararaa

line callout
balbaltoo sarara

line chart
taattoo sararaa

Line color
halluu sararaa

line spacing
iddina sararaa

line style
akkaataa sararaa

Line up Icons
sajoo tarreessuu

Line Width
yabbina sararaa

line......
sarara

link count
lakkoofsa kornyoo

Link to Content
qabiyyeetti kornyeessi

Link..............
geessii

link...........................
hidhaa/geessii

linked object
wanta koronyate

linked table
gabatee koronyate

list ...................
tarree

List (adv.)
uma (suffix); qulqulloo

List now (adv.)
ammumma

list separator
footuu tarree

literature
ogbarruu

living room
gorduba, haga

local customs
maamila naannoo

local network
cimdaa qe'ee

localization
biyyoomsuu

locate....
gitoo biyyee

lock.................
saamsuu

locked file
faayilii iggitame

log off from the network
cimdaa keessa ba‹??i

log on to the network
cimdaa seeni

log.......................
dilba

Logical Interchange Format (LIF)
dhangii jijjiirraa yaayaa(DhJY)

login directory
galeeloo seensaa

login name
maqaa seensaa

login script
barruu seensaa

login security...
ittiga seensaa

login security
iggita seensaa

login.....
seeni

logo......
asxaa

long, tall
dheera

lose competence v.
silala ta

lose sexual desire v.
tirra tirta

lost, get v.
balla'a leetta

loudspeaker
qaaqiyyaa

low (adj.)
gabaaba, gabaabdu, gabaabo; gadi; ga

low memory
kufannoo xiqqaa

lower case...
qubee xiqqaa

lowlands (hot) n.
gammoojii ni

lubricant n.
qibaati ni (Amh.)

lubricate v.
muuda muudda

lukewarm, be v.
buluqa luxxa

lumbar (region) n.
moo ni

lush, be v.
bosoona nta; ganna gannita

luxuriant v.
dunfura rta

lymph nodes n.
gonanaa ni


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...