Connect with us

Hi, what are you looking for?

Afaan Oromo

Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online

Afoola Oromoo

FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – BEEKAN GULUMMAATIIN Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. Kana jechuunis...

Advertisement

Facebook