Connect with us

Hi, what are you looking for?

Afaan Oromo

Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online

Afaan Oromoo

Hiikkaa Jechoota Afaan oromoo kanneen qubee Afaan Oromoo A - Z jiran. Qabiyyeen galmee kanaa yeroo gara yerootti dabalaa kan adeemu dha.

Aadaa - Duudhaa

Durbummaan waan baay’ee haphii ‘ hymen or thin film of membrane’jedhamu,ulaa afaan qaama saalaa durbaa haguugee kan argamudha. ‘Hymen’ kun haphii waan ta’eef yeroo...

Advertisement

Facebook