Afaan Oromo

Blogger, AFAAN OROMO Software Developer

Irecha Ceremony


Irecha Ceremony Irecha is celebrated on Sunday that comes following Meskal, the finding of the


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share

Erreecha Ceremony


Irecha Ceremony Irecha is celebrated on Sunday that comes following Meskal, the finding of the


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Oromo Gadaa System as Unesco cultural heritage.


Gada system as Unesco cultural heritage. Gada system is an indigenous democratic socio-political system of the


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

QOTAA NAJJOO: Lammiisaaf Tasfaayeetiin


QOTAA NAJJOO: Lammiisaaf Tasfaayeetiin Godina wallaggaa Lixaa Magaalaa Najjoo Marsee lafa qalaadii 24 jechuun dheerina


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share

Mallattoo Shamarree sijaallattu akkamiin beekuu dandeesu? Dhiirotaaf qofa: Gammadaa Olaanaatiin


Mallattoo Shamarree sijaallattu akkamiin beekuu dandeesuu? Dhiirotaaf qofa: Gammadaa Olaanaatiin Shammarroon dhimma jaalalaa irratti iftoominaan


Waliif Hiraa<share>
 • 14
  Shares
 • 1
  Share

Seenaa Obbo Xulaa Dubee: Demeka Beka Bude tiin


Seenaa Obbo Xulaa Dubee: Demeka Beka Bude tiin Obboo Xulaa Dubee, godina Gujii naannoo magaalaa


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share

Seenaa Odaa Bultum: Hamzaa Jamaaliitiin


Seenaa Odaa Bultum! (H.JM) Odaalee shanan godinaalee Oromiyaa keessatti argaman keessaa Odaan Bultum isa tokko


Waliif Hiraa<share>
 • 82
  Shares
 • 1
  Share

Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin


Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin Lafeefi dhiigni Abbootaa Aarsaa godhee erga fidee,


Waliif Hiraa<share>
 • 71
  Shares
 • 1
  Share

Faayidaa Afoola Oromoo


FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – BEEKAN GULUMMAATIIN Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu


Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu #Jechoota‬ Ergifatamee Afaan Keenya Keessatti


Waliif Hiraa<share>
 • 2
  Shares
 • 1
  Share
error: Content is protected !!