BARNOOTA


BARNOOTA AFAAN OROMOO


Faaruu Loonii – afaan-oromoo.com

yaa Loonihoo yaa loonihoo yaa loonihoo nagayaan oolihoo Loontu maal hin taane waan loonii maaltu badaa ta’ee Yaa daalacha Bifa ...
Guutummaasaa>>

1st Afaan Oromo Dictionary published in 1842 in London

************************************************ Yesterday is not only History, but also one of the evidence you can define where you was and how ...
Guutummaasaa>>
Loading...