BARNOOTA


BARNOOTA AFAAN OROMOO


Afaan Oromo Online| Barnoota Afaan Oromoo

Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo.com] ****************************************** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa ...
Guutummaasaa>>
Ayyaanni irrechaa sirna Gadaa waliin wal qabatee waggota 3000 oliif kabajamaa akka ture hayyoonni seenaa ni himu.

Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti

Oromoonni naannoo golga laga Abbayyaa jiraatan malkaa Abbayyatti bahuun, kan gidduu gala biyyaa ammoo Hora Har-sadiitti bahuun kabajaa turan jedhu ...
Guutummaasaa>>
Obbo Jaatanii Diidaa qorataa aadaafi seenaa Oromoo

Kaalaandarii Oromoo maaltuu kaaniin adda taasisaa?

Kaalaandarri Oromoo guyyaa fi ji'a lakkaa'uun alatti seenaa uummamaa fi wal duraa duuba uumama waaqaa of keessatti qabata jedhu Obbo ...
Guutummaasaa>>