Afoola Oromoo

Walaloo Ajaa’ibaa Galma Barkumeetti – Feeneet Geetaachoo


Sabni sun – inni dur Gaaddisa jalatti seerasaa tumate Sabni Kuush – inni sun Kan


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Imaanaa Jaalalaa – Asoosama Gabaabaa: Mootii Abbaltiin


Imaanaa Jaalalaa – Asoosama Gabaabaa Kutaa – Afur Borumtaa isaa barfadheen dhufe. Hirriba halkan qe’ee


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

LOQODA BOORANAA ——- OROMOO HUNDAA


LOQODA BOORANAA ——- OROMOO HUNDAA 1. Qaraa —- jalqaba, dura 2. Ennaan —- sana booda


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Eenyu siin haajedhu, Eenyuun sii Moggaasu? – Ati Maqaa naaf laadhu : Walaloo Haadhaa.


Ati Maqaa Naaf Laadhu!!! Mee enyu Siin jedhu moggaasni Siif malu Damma moo Aannani jechi


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo


Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo ==========//============ Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo


Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo “Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhanu ilmaan itti guddifna.”J/Waaqoo Guutuu “Nuti Oromodha, kan


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Geerarsa Oromoo


Geerarsa Oromoo Geerarsi dhaadannoo namoonni dhaadatan,akeeka jiruufi  jireenyaaf qaban kan ittiin agarsiisan, gootummaa hojiiisaaniirratti qaban


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Jechoota Hayyoota Addunyaa


Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2)


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Makmaaksa Oromoo Qubee Afaan Oromoo A-Z


Makmaaksa Oromoo Qubee Afaan Oromoo A-Z A Abba hin qabdu akaakyuuf boochi Abbaa iyyu malee


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Jechama Afaan Oromoo


Jechama Afaan Oromoo Jechamni Afoola Afaan Oromoo yommuu ta’u, Haasawa tokko keessatti mi’eessuuf ykn bareechuuf


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
error: Content is protected !!