Imaanaa Jaalalaa – Asoosama Gabaabaa: Mootii Abbaltiin

Imaanaa Jaalalaa - Asoosama Gabaabaa Kutaa - Afur Borumtaa isaa barfadheen dhufe. Hirriba halkan qe'ee koo lagatee bule gara barii sossobatee na fudhatee sokkerraa kanin wareeree ka'e iyya bilbilaatiini . Duquqquuma keessa ta'ee ija sukkuumachaan kaase. "Heloo!"jette...

LOQODA BOORANAA ——- OROMOO HUNDAA

LOQODA BOORANAA ------- OROMOO HUNDAA 1. Qaraa ---- jalqaba, dura 2. Ennaan ---- sana booda 3. Ojjaa. --- yoo, erga 4. Adoo --- otoo, silaa 5. Shoorkii --- dhimma, rakkoo 6. Laanaa , Yaasaa ---- suuta 7. Yaasuma, Bobbaa ---- adeemsa 8....

Eenyu siin haajedhu, Eenyuun sii Moggaasu? – Ati Maqaa naaf laadhu : Walaloo Haadhaa.

Ati Maqaa Naaf Laadhu!!! Mee enyu Siin jedhu moggaasni Siif malu Damma moo Aannani jechi Siin madaalu? Damma akkan hin jenneef Dammi Gagaa qaba Aannanis jechuu dhaaf bullaan dhama qaba Mee maaliin si waamu siifoo jechan dhaba. Mee Bishaan siin...

Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo

Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo ==========//============ Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa...

Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo

Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo "Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhanu ilmaan itti guddifna."J/Waaqoo Guutuu "Nuti Oromodha, kan lolluufis Ummataafi biyya Oromiyaatifi males, is in jalatti gabroomnee biyya isiniif kennuuf miti" Mayraa(Muhammad Zaakir) 3."Dhiigni kiyya mirga ummata Oromootiif Kan dhangala'u...

Geerarsa Oromoo

Geerarsa Oromoo Geerarsi dhaadannoo namoonni dhaadatan,akeeka jiruufi  jireenyaaf qaban kan ittiin agarsiisan, gootummaa hojiiisaaniirratti qaban kanittiin beeksifatan, hawwii fuuladuraa kan ittiin ibsataniifi malleen ittiin cookkatanidha. Geeraraan geerarsaan eenyummaa, fedhii, hawwii, komii, gaddaafi gammachuu isaa ittiin...

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama.(wiiliyaam sheekispir) 4) Kaleessaaf gaabbuu fi...

Makmaaksa Oromoo Qubee Afaan Oromoo A-Z

Makmaaksa Oromoo Qubee Afaan Oromoo A-Z A Abba hin qabdu akaakyuuf boochi Abbaa iyyu malee ollaan namaa hin birmatu Abbaan damma nyaateef ilma hafaan hin mi’aawu Abbaatu of mara jedhe bofti hantuuta liqimsee Abjuun bara beelaa buddeena abjoota Addaggeen hamma lafa...

Jechama Afaan Oromoo

Jechama Afaan Oromoo Jechamni Afoola Afaan Oromoo yommuu ta'u, Haasawa tokko keessatti mi'eessuuf ykn bareechuuf itti fayyadamna. Jechamni Afaan Oromoos hiika lama kan qabu yoo ta'u, qaama kan gubbaarratti hiika ifa ta'e ibsamuufi qaama keessaattimmoo hiika dhoksaa...

Afoola Oromoo

AFOOLA  OROMOO. Afoolli bifa 'liitireecharii' ta'ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota dhufutti kan dabarsuudha. Amaloota Afoolaa: Afoolli: Gocha wajjiin kan walqabate. *Yeroo baay'ee yaada ifa...
60,963FansLike
179FollowersFollow
521,482FollowersFollow
1,060FollowersFollow
976SubscribersSubscribe

Maxxansaalee haaraa

There are 239 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter L.
L

Label
asxaa

label.....
asxaa

label...........
moggaasa

labourer n.
bozonee ni; hojaatu ni

lack respect n.
fokadhaba i

lack v.
baadha baatta; dhibaadha baatta; dhaba bda; hanqadha qatta;

lacking (adj.)
duwwa; qullaa

ladder
xafxafoo, yaabbannoo, riqaa

ladder n.
massalaalii ni (Amh.); riqaa ni (Bor.)

ladle
cilfaa

ladle v.
ciqqisa qifta; n. mooqaa ni

laggard n.
ma'eessa i

lair n.
mana i

lake
haroo

lake n.
garba i; abaayaa ni

lamb
xabboota, sookkee

lame
naafa, laasha'aa, laashoftuu

lameness n.
naafachaa ni

lamp
laambaa, ampuulii

lamp n.
fanusa i (Amh.); kuraz

LAN (Local Area Network)
cimdaa bal'ina qe'ee (cbq)

LAN....
cimdaa baldhina qe'ee

land
dachee, lafa

land degradation
daruu lafaa

land n.
(open and flat) diida i

landing zone
iddoo qubsummaa

landlord
abbaa lafaa

Landscape
dalgeessa

landslide
jogoo

language
afaan, qooqa

language n.
afaan

lap (up) v.
araaba bda; mallasa sita

Laptop
koyaa

laptop.....
koyaa

large (adj.)
guddaa, guddoo, guddoo; (thing) n. obbee ni

large amount n.
ruukoo ni

Large Icon
sajoo guddaa

large, be v.
siba'a boofta

larva n.
dakhoo ni; raamoo ni

larynx
qokkee

larynx n.
lubbuu ni

laser printer
maxxansa leezerii

Last Modified
jijjiirama maayyii

Last Name
maqaa akaakayyuu

last night
eda

last night (adv.)
edda

last week
torban darbe

last year
baredheengaddaa

late evening
waarii

late, be v.
gaana nta

later (adv.)
duraana; gulaana; gana (Amh.); egeri

latrine
shoroonii, manajaa, manfincaanii

latrine n.
shoroonii ni (Swa.); shintebeet (Amh.)

latta
latta; n. latta i; qunxa xita; tusa tucca; tucha chita

latter part n.
ba'ima i

laugh v. kobla
ita; bissiqa sixxa; bissiza sixxa; v. kobla koblita; n. kobla i;

laughter
kolfa

launch
jalqabi

launch...
jalqabi

launder v.
miica miicca

law
seera

law n.
seera i

lawful n.
halaala i (Arab.)

lay v.
ka'a keeta

Layer
baqqaana

layer.....
baqqaana

layout
teessuma

layout table
gabatee teesumaa

layout.....
teessuma

lazy
dhibaa'aa, dhibooftuu, daagii, abiidhoo, dankaayii, jaatanoo

lazy (person) n.
duriyyee ni (Amh.); algala

lead v.
daaddisa difta; geesa sita

leader
qajeelchaa

leader n.
bulchaa ni; hayyuu ni; soreessa i; soreettii ni; (pi.) gammeenii ni

leadership n.
shuumanoota i

leading animal n.
soreessa i; sorreettii ni

leaf
baala, shafo, obeensa

leaf n.
baala i; obeensa i; koola i

leather
gogaa

leave
hambisa

left
bitaa

Left Arrow
xiyya bitaa

left justification
qixxeenya bitaa

left mouse button
qabduu hantuuttee bitaa

left-to-right
bitaa- mirga

legacy
kennata

legacy.....
kennata

legend
waayoo

Legend key
furtuu waayoo

legitimate
seeromaa

lemon, lime
loomii

length
dheerina

lentil
misira

leopard
qeerransa

less
xiqqaa

less v.
eebbisa bifta

less-than sign
mallattoo xiqqeenyaa

lesson plan
karoora barnoota

letter (of the alphabet)
qubee, arfii

letter (that you send)
xalayaa

lettuce, salad
salaaxaa

level
sadarkaa

level.....
sadarkaa

lexxa; raasa
fta; roraasa raafta; socoha coota; chocoha coota;

library
mankitaabaa, manmacaafaa

lice
injiraan

license agreement
irbuu hayyamaa

license certificate
irbuu hayyamaa

lid
qadaada

lie, fib, falsehood
soba, kijiba, dhara

life
jiruu, jireenya

light (artificial), lightning
ibsaa

light (in weight)
salphaa

light (natural)
ifa

light pen
kobbee salphaa

lighten v.
caama mta

lightning
balaqqeessa, calanqeettii

like that
akkasi

like this
akkana

limp v.
ce'a ceeta

line
xurree, toora, sarara

line break
cita sararaa

line callout
balbaltoo sarara

line chart
taattoo sararaa

Line color
halluu sararaa

line feed
gaalchaa sararaa

line spacing
iddina sararaa

line style
akkaataa sararaa

Line up Icons
sajoo tarreessuu

Line Width
yabbina sararaa

line wrap
maraa sararaa

line......
sarara

Linear
sorooroo

link
geessituu

link bar
kabala kornyoo

link count
lakkoofsa kornyoo

Link to Content
qabiyyeetti kornyeessi

link.....
hidhaa/geessituu

Link..............
geessii

link...........................
hidhaa/geessii

linked object
wanta koronyate

linked table
gabatee koronyate

linker
koronyaa

lion
leenca

lip
hidhii

liquid
dhangala'aa, yaatoo

LIS
LIS

list
tarreeffama, tarreessa

list ...................
tarree

List (adv.)
uma (suffix); qulqulloo

list box
sanduuqa tarree

List now (adv.)
ammumma

list separator
footuu tarree

list.....
tarree

literature
ogbarruu

liver
tiruu

living room
gorduba, haga

load....
fe'i

loan (n)
liqii, ergisa, ergifannaa

local customs
maamila naannoo

local network
cimdaa qe'ee

locale
gitoo biyyaa

localization
biyyoomsuu

locate....
gitoo biyyee

location
iddoo

lock
qulfii, cuftuu

lock....
cufi

lock.................
saamsuu

locked file
faayilii iggitame

log
dilba

log file
faayilii dilba

log on
seeni

log on to the network
cimdaa seeni

log.....
dilba

log.......................
dilba

logarithm
logaarizimii

logging
dilbeessuu

logical
amansiisaa

Logical Interchange Format (LIF)
dhangii jijjiirraa yaayaa(DhJY)

login
seeni

login directory
galeeloo seensaa

login name
maqaa seensaa

login script
barruu seensaa

login security
iggita seensaa

login security...
ittiga seensaa

login.....
seeni

logo
asxaa, faajjii

logo......
asxaa

logoff...
ba'i

long hair
daabee

long, tall
dheera

look in
targoo

look up
barbaadi

loop
marsaa

loop.....
marsaa

loot v.
saama mta; n. bojuu ni

lord
gooftaa, rabbi

lord n.
gooftaa ni (Amh.); abboo

lorry n.
baabura i;(Amh.); loorri;konkolaata i (Oro.)

lose competence v.
silala ta

lose sexual desire v.
tirra tirta

lose v.
dhaba bda

loss n.
badii ni; rakasa i; rakiisa i

lost n.
waaree ni; v. bada badda

lost, get v.
balla'a leetta

lot
n. raphtaa ni

loud
sagalee guddaa

loudspeaker
qaaqiyyaa

love (n)
jaalala

love v.
jalaaadha ta; maleela lta; n. jalaala; maleela i; jaalala; sisinnii ni

lover
jaalallee

lover n.
garayu ni; jaala; jaalto

low (adj.)
gabaaba, gabaabdu, gabaabo; gadi; ga

low memory
kufannoo xiqqaa

lower case...
qubee xiqqaa

lowercase
qubee xixiqqaa

lowlands
gammoojjii

lowlands (hot) n.
gammoojii ni

loyal
amanamaa, amanamtuu

loyalty
amanamummaa

lubricant n.
qibaati ni (Amh.)

lubricate v.
muuda muudda

luck n.
kaayooma; ayaana, milkii ni ; gaara i; hixaa ni (Amh.);

luggage
shaanxtaa, subbaa uffataa

lukewarm, be v.
buluqa luxxa

Lum
luumii

lumbar (region) n.
moo ni

lumber
laaxaa

lump
guroo

lump n.
karannee ni; mucee ni; mucura i; waciba i

lunatic
maraataa, maraatuu

lunch
laaqana

lung n.
somba i

lungs
somba

lush, be v.
bosoona nta; ganna gannita

lust n.
mirqaana i; dareena nta; dharaha raata; dharraa ni; dharraa ni

luxuriant v.
dunfura rta

lymph nodes n.
gonanaa ni


Submit a Word(Jecha)
error: Content is protected !!