Afoola Oromoo

Afoola Oromoo


AFOOLA  OROMOO. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share

Eebba Oromoo


Eebba Oromoo Eebbi gosa Afoolaa ta’ee Oromoo biratti baratamaa fi kabajamaa yoo ta’u Maanguddoodhaan gaggeeffama.


Waliif Hiraa<share>
 • 2
  Shares
 • 1
  Share

Eebba bara Haaraa


Eebba bara Haaraa BARA HAARA 2010 tti: Ilma qilxuu ta’i – dagagi Coqorsa ta’i –


Waliif Hiraa<share>
 • 9
  Shares
 • 1
  Share

Ciigoo Afaan Oromoo


CIIGOO Afaan Oromoo   Ciigoon akaakuu Aoolaa keessaa isa tokko yoo ta’u, jiruuf jireenya ummataa


Waliif Hiraa<share>
 • 5
  Shares
 • 1
  Share

Afoola


  AFOOLA Afaan Oromoo: Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota


Waliif Hiraa<share>
 • 3
  Shares
 • 1
  Share

Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin


Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin Lafeefi dhiigni Abbootaa Aarsaa godhee erga fidee,


Waliif Hiraa<share>
 • 71
  Shares
 • 1
  Share

Faayidaa Afoola Oromoo


FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – BEEKAN GULUMMAATIIN Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
error: Content is protected !!