Connect with us

Hi, what are you looking for?

Afaan Oromoo

Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan...

Afaan Oromoo

There is no law or policy that prohibits the Federal Government from conducting its business in Afaan Oromo!

Advertisement

Facebook