Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 146 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter U.
u

up
irra, gara olii, hanga, gararraa

us
nu

URN
URN

Undo
gaabbi

unit
safartuu

urba
urbita

User
fayyadamaa

under
jala

until
hamma, hanga

urine
fincaan

undock
kaafachuu

Unhide
mul'isi

unique
addata

unripe
xobbee

untidy
boosacha, booseettii, samaa, samtuu

Update
haaromsi

upload
ol fe'i

useful
faayidaa qabeessa

utaala
lta; wirsa sita

uyyisa
yifta; keeyyadha atta; n. gulubii ni

ulufa'a
foofta

Ungroup
garbaasi

Unicode
yuniikoodii

upgrade
ol kaasi

upwards
ol

use (n)
faayidaa, dantaa, bu'aa

useless
badduu, goofoo, faayidaa-maleessa

udge v.
itti buufadha fatta; mura murta; n. qortuu ni

umbrella
dibaaba, daatuu, gaaddisee

Undelete
haqamaa deebisi

untitled
moggaasa dhabdee

urge v.
ejachiisa ciifta; n. araadda i

user ID
W.E.fayyadamaa

utility
fayyaddaa

udder n.
gurruu ni; qalaamee ni

ulcer n.
gilindee ni

uncle n.
abbuyaa; abba diqa

Underline
jalmura

underwear
jalaanii

uninstall
diigi

unity n.
obbolumaa ni; obboleeyyuma ti; walumaa ni

unlessƒ??
yooƒ??malee

untie v.
fura furta; gadhiisa dhiifta; hiika hitta; mulqa qita

UPPERCASE
QUBEE GUDDAA

upset v.
laaba laabda

urine n.
fmcaani

User name
maqaa fayyadamaa

u wrongdoing n.
eebee ni

ugliness n.
koroomaa ni

ugly (adj.)
gonjoba; n. dhanqalee ni

ugly, be v.
homforoqa roxxa

ugly, untidy
fokkisaa, fokkistuu

ugular (vein) n.
ama ti; gooha i

ululate v.
ililisa lifta

umbilical cord n.
handhura ti

umbrella n.
xilaa ni (Amh.)

unable, be v.
abeeba, bda

unable, become v.
silala ta

unapproachable, be
mandiida dda

unattractive (adj.)
gonjoba; dhanqalee ni

unattractive, be v.
hommforoqa roxxa; koroomaha moofta; busha'a bushoofta

unavailable
hinjirree

unavailable command
ajaja hinjirre

unbind v.
hiika hitta

uncheck a check box
sanduuqa filannoo dhisi

uncle (maternal)
eessuma, hubuyu, abbo guddoo

uncle (paternal))
wasiila, abuyyaa

unclean n.
haraama i (Arab.)

unclear (word) n.
mooda i

unconscious, be v.
wagaggaha goofta

uncooked (adj.)
dheedhi

uncountable n.
kunkii i

unction n.
gorsumaa ni; jiroo

under (prep.)
jala; jalaa

underdone (adj.)
dheedhi

underpants
pantii, butaantii

underscore
murgadii

undershirt n.
shamisii ni (Fr.)

underside n.
jala i

underskirt, slip
minxii liibsii

understand v.
agara rta; arga gita; beeka beeta; dhagaha geetta;

understanding n.
beekumaa ni

undertake v.
jalqaba bda

Undock Computer
kompitera kaafachuu

uneducated (person or animal) n.
mooga i

uneven (place) n.
toronjii ni

uneven n.
kakatee ni

uneven, be v.
golompadha fatta; quuqa quuxxa; quuqawa qoofta;

unevenness n.
karanchaa ni

unexpectedly (adv.)
lafiifo; tassa

unfair, be v.
riiqa riixxa

unfasten v.
hiika hitta

unfold v.
diiga diidda

unhappy, be v.
ooda oodda; oodaha doofta; luuxaha xoofta

uniform (clothes)
fooyituu, walagoo

uniform(ly) (adj and adv..)
qixxee

unimportant n.
(person) haara i

uninhabited (area) n.
raassaa ni

unintelligent n.
gadareesa i; daallee ni

unit of measurement
safartuu

university
yunivarsiitii

unkempt, be v.
huuraha roofta

unknowingly (adv.)
lafiifo

unlawful n.
haraama i (Arb.)

unless (conj.)
malee

unmarried girl n.
galtama; foodoo ni (Gab.)

unmoving v.
sibra brita

unpleasant (thing or condition) n.
bohee ni; bangee ni

unpleasant, be v.
koroomaha moofta

unrefined (adj.)
qarchacha

unripe (adj.)
bargoo ni; qaracha i

unripe v.
bargaha goofta; magarra rta

unsteady (child) n.
galilfoo ni

Unsubscribe
mamilooma dhiisi

unsure, be v.
tnatamaha moofta

untended (adv.)
hadiyoo

untidy n.
adayyuu ni, a disorganized, slovenly person;

untidy, be v.
hoxxaha xoofta

until (prep. + conj.)
haga

until the end
hamma dhuma

untrained, be v.
mandiida dda

up (adv.)
ola olitti

update....
haaromsi

upon (prep.)
irra

upper arm n.
uduuda ddi

upright (adj.)
looko

uproar n.
caara i; wacaa ni

upset, be v.
mufadha fatta

Upsizing Wizard
fala ol ka'iinsaa

urinate v.
fincaha coofta

us (pron.)
nu

usage analysis
xiinxala fayyadamaa

use as default
akka duriiti fayyadamaa

useful (thing) n.
doobla i

useless !
bilash! (Amh.);

useless (adj.)
dootu; goofoo

useless (person) n.
bozonee ni ; duriyyee ni (Amh.); algala; midissaa ni;

useless, be v.
seseega seseedda; bufa fita;

user account
eenyumeessa fayyadamaa

user interface
walquunnama fayyadamaa

user profile
raga fayyadamaa

user-defined
hiika fayyadamaa

User's Guide
qajeelfama fayyadamaa

usually, frequently, often
yerroo baa'ee

uterus n.
saaba i


Submit a Word(Jecha)