Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 8 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter Z.
zone
godina, ambaala

zoom
guddisi

zipper
shaarneellaa

zoom in
faaran guddisi

ZIP code
iyyaatoo teessoo

zoom out
faaran xinnessi

zebra n.
harree diidaa

zigzag v.
qatamura rta; n. qatamura i; sokharee ni


Submit a Word(Jecha)