Connect with us

Hi, what are you looking for?

Aadaa - Duudhaa

Gabbaras jedhamu gonfaa, kennaan kun bifa meeshaafi qarshiitiin maatii ishee heerumtuutiif dhiyaata. Gabbarri maali? Gabbarri Oromoo Arsii biraatti bakka guddaa qaba. Dargaggeessi fuudhuu barbaadu...

Afaan Oromoo

Dhukkuba jaalalaa (waantoota jaalala ykn relation keenya miidhan):- 1. Waantoota xixiqqoo waldiduu. Waantoota xixiqqoo yo waldidan yeroo sanaaf salphaa fakkaata. Fakkeenyaaf… “qodaa kana fuudhii...

Jaalala

Seenaa Jaalalaa –  Oroliyaanaa Daani’eeliitiin   Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana...

Jaalala

<<XALAYAA JIBBAA>> Sihaa ga’u balaankoo ……..Kan dugdarraa madde Jaalala sobaatiin ………Onnekoo na gubde Yoomiifan si dhoksaa ………Maaliifan si jajaa Eenyufan si dheessaa ………Maafan si...

Gorsa

    👉Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* =”=”=”=”=”=”=”=”=”=”=”=” ❤️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa...

More Posts
Advertisement

Facebook