Connect with us

Hi, what are you looking for?

Feesbuukii Afaan Oromoo

Himata Rogeeyyii Oromoo heddu kan Eenyummaan Feesbuukii, Fuulli Feesbuukii, fi Yuutuubiin jalaa cufame irraa ka'eetu qabatama beeku tokko ummata keenna hubachiisuu barbaade: - Dar....

Aadaa - Duudhaa

Introduction It has become evident since recently that the Oromo across religious, political and geographical boundaries have converged together in celebrating an annual ritual/festival...

Maxxansa dhuunfaa

'Google niyyuu kan isin jaallatu yoo namni hojii keessan jaallate qofa'. - Dubbisaa Barreessitoota keenyaan gahaa.

Advertisement

Facebook