Connect with us

Hi, what are you looking for?

Feesbuukii Afaan Oromoo

Himata Rogeeyyii Oromoo heddu kan Eenyummaan Feesbuukii, Fuulli Feesbuukii, fi Yuutuubiin jalaa cufame irraa ka'eetu qabatama beeku tokko ummata keenna hubachiisuu barbaade: - Dar....

Afaan Oromoo

Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan...

Oduu TQO

Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(SMART PHONE disadvantages) geechisu keechaa muraasa: OROMO ICT dhaan Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(SMART PHONE) geechisu keechaa muraasni kanneen armaan gadiiti: 1) Qaamni barbaade...

Advertisement

Facebook