Connect with us

Hi, what are you looking for?

Afaan Oromoo

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota...

Aadaa - Duudhaa

In the 1960s, it was not the concept of Oromoness (hereafter Oromumma) which was conceptually debated. It was Ethiopia and who constitutes Ethiopian which...

Aadaa - Duudhaa

Introduction It has become evident since recently that the Oromo across religious, political and geographical boundaries have converged together in celebrating an annual ritual/festival...

Afaan Oromoo

Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan...

More Posts
Advertisement

Facebook