Afaan Oromoo: Barannoo Tokko

Afaan Oromoo: Barannoo 1 - Seenaa Guddina Afaan Oromoo  : B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin Maxxansa darbe keessatti mataduree “Afaan Oromoo” jedhuun gaaffii 2 isin gaafadheen ture. Baayyeen keessanis deebii gadi fagoo deebisuuf yaaltanii jirtu. Ulfaadhaa! Gaaffileen kun 1....

Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin

  Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin(hubannoof-qofa) Haalli Naannoo keenyatti ta'aa jiru #Gabbara Moo#Daldala ******************************* Abdisa Bencha Jaratiin~~~~~~~Hubannoodhaaf qofa ~Abbaan, intalli koo digrii xumurtee jirti, Gabbara 100,000 fidi, ~Gurbaan mucayyoo sana fuudhuu hedu Ameerikaa jiraata, Gabbara 150,000...

Sirna Siinqee Aadaa Oromoo

 Sirna Siiqqee Aadaa oromoo Seerri siinqee ulee qal'oo sorooroo muka harooressaa irraa muranii tolchan, kan dubartiin heerumte qabattuun ibsama. Mukti harooressaa qaqal'aa fi sorooroo wanta qabuu fi kan laayyootti hin cabne waan ta'eef filatama. Siinqee...

Erreecha Ceremony

Irecha Ceremony Irecha is celebrated on Sunday that comes following Meskal, the finding of the True Cross. Irecha is one of the intangible heritages of the Oromo people. It is an open air festival where...

Oromo Gadaa System as Unesco cultural heritage.

Gada system as Unesco cultural heritage. Gada system is an indigenous democratic socio-political system of the Oromo people. The Oromo Nation is the community concerned with the Gada system. The Gada System has been practiced for...

Seenaa Odaa Bultum: Hamzaa Jamaaliitiin

Seenaa Odaa Bultum! (H.JM) Odaalee shanan godinaalee Oromiyaa keessatti argaman keessaa Odaan Bultum isa tokko yammuu ta'u godina Harargee Lixaa aanaa Odaa bultum, magaalaa Kaarra Qurquraa jedhamtu irraa fageenya 4km irratti argama. Odaan bultum gara kaabaatiin...

Sirna Gadaa Ittiin Bulmaata Oromooti:- Abbaa Gadaatiin

Sirna Gadaa ittiin Bulmataa Oromooti....Abbaa Gadaatiin Sirna Gadaa Sirna ittiin bulmataaOromooti. Gadaan jaarmayaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Gadaan sirna ittiinsiyaasni,dinagdeeniifi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama...
59,393FansLike
155FollowersFollow
158FollowersFollow
1,043FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Maxxansaalee haaraa

Maxxansaalee Barbaachisoo

error: Content is protected !!