Seenaa

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu


KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Maqaalee Oromoo Babbareedaa


Maqaalee Oromoo Babbareedaa Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Afaan Oromoo: Barannoo Tokko


Afaan Oromoo: Barannoo 1 – Seenaa Guddina Afaan Oromoo  : B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin Maxxansa darbe keessatti


Waliif Hiraa<share>
 • 42
  Shares
 • 1
  Share

Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin


  Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin(hubannoof-qofa) Haalli Naannoo keenyatti


Waliif Hiraa<share>
 • 295
  Shares
 • 1
  Share

Sirna Siinqee Aadaa Oromoo


 Sirna Siiqqee Aadaa oromoo Seerri siinqee ulee qal’oo sorooroo muka harooressaa irraa muranii tolchan, kan


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Erreecha Ceremony


Irecha Ceremony Irecha is celebrated on Sunday that comes following Meskal, the finding of the


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Oromo Gadaa System as Unesco cultural heritage.


Gada system as Unesco cultural heritage. Gada system is an indigenous democratic socio-political system of the


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Seenaa Odaa Bultum: Hamzaa Jamaaliitiin


Seenaa Odaa Bultum! (H.JM) Odaalee shanan godinaalee Oromiyaa keessatti argaman keessaa Odaan Bultum isa tokko


Waliif Hiraa<share>
 • 82
  Shares
 • 1
  Share

Sirna Gadaa Ittiin Bulmaata Oromooti:- Abbaa Gadaatiin


Sirna Gadaa ittiin Bulmataa Oromooti….Abbaa Gadaatiin Sirna Gadaa Sirna ittiin bulmataaOromooti. Gadaan jaarmayaa umurii fi


Waliif Hiraa<share>
 • 13
  Shares
 • 1
  Share
error: Content is protected !!