Eebba Cidha Lataa Qana’ii fi Yaadannoo Baayisaa


Cidha Keessan: #Eebba Oromootiin Eebbisee Gammachuu koo ibsadhe kunoo:

Leta Kenei Aga fi Yaadannoo Baayisaa
Qabattanii aaga qabadhaa
Rafaa abjuu qabaadhaa
Adeemaa milkii qabaadhaa
Miilaan lafa qabadhaa
Harkaan Waaqa qabadhaa
Coqorsa loo’aa ta’aa
Gannaafi Bona lalisaa
Odaa dagaagaa ta’aa
Gannaafi Bona garbaabaa
Aannanii fi garaa ta’aa
Dhadhaafi mataa ta’aa
Akka biiftuu aanga’aa

Cirracha Abbayyaa ta’aa
Lakkaa’anii isin hin fixin

Madda Walaabuu ta’aa
Waraabanii isin hin fixin

Jalduu Biikkoo ta’aa
Qomaa fi dugdatti baadhaa
Goomattuu, adawiifi tolfattuun isin hin danda’in
Bonaaf hoongee baraaramaa
Ganna balaqqee ofkalaa
Hamaa fi hamtuu isin irraa haa qabu
Kumaatama horaa
Kan hortaniin wajjin bulaa
Walbira oolaa-bulaa
Safuu waliif qabaadhaa
Eebbi kun eebba Oromootii,
Qabatee isin biraa hin hafin

Amiin Yaa Waaqa Uumaa!
Yoo dogoggoreef na hoofkalchaa
Obboleessa kee
Abdisa Bencha Jara

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here