Galmee Jechoota Afaan Oromo

Hiikkaa Jechoota Afaan oromoo kanneen qubee Afaan Oromoo A - Z jiran. Qabiyyeen galmee kanaa yeroo gara yerootti dabalaa kan adeemu dha.

1
1414

Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo kanneen Qubee Afaan Oromoo A – Z jiran.

[ctu_ultimate_oxi id=”1″]

 

Qabiyyeen galmee kanaa yeroo gara yerootti dabalaa kan adeemu dha.

 

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Maaloo yaada kee barreessi
Maaloo! Maqaa keessan galchaa