Galmee Jechoota Afaan Oromo

Hiikkaa Jechoota Afaan oromoo kanneen qubee Afaan Oromoo A - Z jiran. Qabiyyeen galmee kanaa yeroo gara yerootti dabalaa kan adeemu dha.

1
1368

Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo kanneen Qubee Afaan Oromoo A – Z jiran.

1 Hiikkaa Jechoota
2 Afaan Oromo Online
1 Hiikkaa Jechoota
Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo kanneen Qubee Afaan Oromoo A - Z jiran. Qabiyyeen galmee kanaa yeroo gara yerootti dabalaa kan adeemu dha.

There are currently 9120 Words(Jechoota) in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entriesSubmit a Word(Jecha)
2 Afaan Oromo Online

 

Qabiyyeen galmee kanaa yeroo gara yerootti dabalaa kan adeemu dha.

 


Waliif Hiraa<share>
 • 460
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  460
  Shares
 •  
  358
  Shares
 • 358
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Maaloo yaada kee barreessi
Maaloo! Maqaa keessan galchaa