Jecha Afaan Oromoo


Sagaleef sagaleen(Sagalee + Sagalee) walitti dhufuun jecha uuma.
Sagaleen gara garaa akkaataa hiika qabaaachuu dandaánitti yoo walitti dhufan, jechoota adda addaaa uuma.
Jechi sagaleewwan ykn sagaleelee garagaraa lamaa fi isaa oli irraa ijaarama.

 

 

 

 


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here