JIINJIBILA


Jinjibilli keemikaala “Gingerol” kan faayidaalee armaan gadii kennu of keessaa qaba.
– Feedhii (appetite) nyaataa nuuf dabala.
– Balaqqama (balaqqama konkolaataa keessaa dabalatee) nurraa ittisa.
– Dhukkuubbii marsaa laguu ni hir’isa
– Nyaati garaa keessaa daakamuu dhabuu (indigestion) nurraa eega.
– Vaayiresii qufaa dadhabsiisuun fooyyee nuu kenna.
– Dhukkubbii maashaa keenyaa erga ispoortii hojjannee booda nutti dhufu hir’isa
– Dhukkuba kulkulfannaa buusaa fi lafee (Ostheoarthritis) jedhamu dhukkubbii isaa xiqqeessa.
– Sukkaara qaama keenya keessaa gadi buusuun dhukkuboota karaa sana dhufan nurraa dhorka.
– Qabiyyee qaamaa yoo baay’ate dhukkuba

 


Fayyaan faaya
Dr. Gurmeessaa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here