Kitaaba SIRNA ABBAA-IRREETIRRAA GARA DIMOKRAASII Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu kan Obbo Jawar Mohammed, Yaya Beshir fi Dr.Abduselam Hiikkame

Kitaaba SIRNA ABBAA-IRREETIRRAA GARA DIMOKRAASII Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu kan Obbo Jawar Mohammed, Yaya Beshir fi Dr.Abduselam Hiikkame

0
1279
Kitaaba SIRNA ABBAA-IRREETIRRAA GARA DIMOKRAASII Wixina Qabsoo Bilisummaatiif Malu kan Obbo Jawar Mohammed, Yaya Beshir fi Dr.Abduselam Hiikkame

SIRNA_ABBAA_IRREERRAA_GARADIMOOKIRAASITTI_Afaan_Oromo

DUUBDEEBII KENNI

Maaloo yaada kee barreessi
Maaloo! Maqaa keessan galchaa