kitaabota Barnootaa

Kitaaba Barnoota Afaan Oromoo Kutaa-12ffaa

Kitaaba Afaan Oromoo K-12
 

Kitaabota Dabalataatiif deebi’aa fuula kana doowadhaa….