Oromoon qulqulluun gosa hin qabne hin jirtu. Oromoo biratti gosa ofii Wallaaluun salphina. Seera Sirna gadaatiin namni Oromoo tokko gosa, balbalaa fi hamma abba torbaatti lakkaa'uu qaba.
Hub:- Gosa ofii beekuun gosaan wal qooduu miti. Ati gosa kami? Gosoota Siikkoof Mandoo (Arsii Oromoo) tartiiba qubeetiin:
-

Abbakara

Abaar-gada

Abbayyii

Abaay-mannaa

Abbiyyuu

Abboo-ali

Abburee

Abdooyyee

Abboosa

Aboosara

Aboojota

Aboonii

Aboonyee

Abroonyee

Absiilaa

Adaamii

Adamoonyee

Adamtuu

Adaree

Adarshoo

Adulaala

Agaarfaa

Ajaamoo

Ajjuuran

Akkiyyaa

Allaa

Alii

Alkasoo

Allujaana

Amaa-lama

Amaalagoo

Ambeentuu

Amiinyaa

Amoonyee

Amuumaa

Anasa

Angeedda

Argamooyee

Ari’a

Arroojjii

Asallaa/Hasallaa

Asaltuu

Asalaxxuu

Asgala

Askaala

Ashamii

Asharaafa

Ashmiiraa

Ashuutee

Ataabaa

Atucha

Awaandallaa

Awacheeche

Awuljana

Aymaroo

Ayyuuba

Baabboo

Baadagosa

Baadaboo

Baadosa

Baallee

Baalle-Tamboo

Baamuda

Badii

Balee

Baammajjaa

Baammannaa

Baallakasa

Barii/Baarii

Barbachoo

Beebee

Beegoo

Biddiiqa

Bidiroosa

Biltuu

Biilaa

Bilduu

Bilbiloo

Birbiraa

Biyyaalee

Bochoroosa

Boqqojjii

Boorana

Bulgaduma

Buraara

Buubuu

Bashiiraa

—-

Camaca

Caatimannaa

Caatoo

Cawwaa

Ciimoo

Coofira

—-

Daddina

Daagulee

Daagooyyee

Daallee

Damina

Daayidaa

Danbii

Dange

Daawwee

Daraaraa

Daqeena

Daroo

Dawadiina

Deendaa

Diigaluu

Doodaa

Dodola

Doggomaa

Doomaga

Doonchoo

Dhaaye

Edamana

Eegoo

Eekkaa

Eessawwaa

Eljoo

Faarachuu

Faraca

Farsaana

Farrajjee

Farzaana

Finxoo

Funyamura

Futtallee

Fooloo

—-

Gaadoo

Gandaanshoo

Gaadullaa

Gaadulloota

Gaalama

Gaalamtuu

Gaatura

Galchoo

Garoraa

Gamboo

Gaddoo

Gannata

Garaadee

Garisoo

Garjeeda

Gasala

Geetara

Gimboota

Giraamaa

Goodola

Goofingira

Godaymannaa

Gomoora

Goonosa

Golanuura

Gotoo

Gur-daama

Gurraa

Haballosa

Habarnoosa

Habeebee

Habuubaa

Haburaa/Aburaa

Hachana

Hadaabbaa/Adaabbaa

Haddaa

Hadaagaa

Halangoo

Halchaana

Haliibana

Hamiishada

Hanbeentuu

Hanqaroosa

Hanqa-diina

Hanxoo

Harboo

Harawa

Hasana

Hasansaba

Hawaxxuu

Hawwaree

Hawwiyyaa

Haximannaa

Heebanoo

Heellaa

Heeraro

Heexamoosa

Heexosa

Heeydara

Hinseemana

Hoboltoo

Hodhituu

Hooransoo

Huduga

Humxee

Hubaachoo

Huphannoosa

Hurfee

Hurxuuba

Ibsaana

Ilaa

Ilaannii

Ilbaccaa

Iluu

Imara

Isleeymana

Itayya

Jaafara

Jawaara

Jaawwi

Jidda

Jiliinshaa

Kabiiroo

Kacharaa

Kanshee

Kanshituu

Karrayyuu

Karaara

Keetaa

Kojii

Kolooba

Konee

Korbeeyyii

Korminee

Kube

Kullishaa

Kulchee

Kubbaayyee

Kuyyara

Laaqii

Laajjemannaa

Laxamannaa

Leemmu

Leemmossa

Liimoo

Liyyee

Loodee

Lolee

Maadada

Maachamanna

Maamma-nuura

Manaakaba

Maankula

Maaydoo

Maazaza

Maccaana

Maccituu

Madarshoo

Maleekkoo

Marfoo

Maroo

Masara

Masaranjee

Mazara

Meettaa

Moddollee

Mora

Nagoo

Niitee

Niyyaara

Noonnoo

Nugee

Obaaymanna

Oborraa

Odoo-dara

Ogolchoo

Ogoddaa

Oliyyee

Oldolmannaa

Oydomannaa

Olbatannaa

Qaancaqooca

Qaafituu

Qaasoo

Qalboo

Qallallee

Qirbinyee

Qooggoo

Qoomaa

Qoorabdoo

Raasoo

Raaytuu

Saamana

Saamoo

Saasamanyee

Sabiroo

Sabitoo

Sabuna

Saddiiqa

Saddiiqoo

Shakmara

Saddoo

Sa’immannaa

Salmoolee

Sangoo

Shankoora

Sarbaayyee

Sarboo

Sibee

Seemannaa

Sikkisaa

Silxaana

Sinaana

Singiga

Siraaja

Soobbaa

Soolee

Suraara

Suudee

Shaakko

Shaalimannaa

Shafilaa

Shaamdee

Shaamida

Shanaka

Shawwadee

Shaadama

Shatura

Sheebbaa

Sheelada

Shiree

Shunee

Tamaama

Tafaalaxa

Taa’oo

Tuuquu

Ungaata

Ungaanyee

Urjii

Ulullee

Uruu

Usula

—-

Waadaa

Waageda

Wa’amanyee

Waajii –

Waqaalola

Waaqoo

Waata

Waariyoo

Washarmina

Weegee

Weerara

Walbatannaa

Wolaanshoo

Wolaa-sila

Wolee

Wolashee

Wondoo

Wooraguu

Woshimbira

Woxee

Woyyoo

Woxisannaa

Xapheena

Xeemoo

Xeerara

Xiijoo

Xooqayaa

—–

Yaabetaa

Yaaqutaa

Yabsaana

Yaayya

Zaranxallaa

----************-------
HUBACHIISA:
1-Gosa Arsii ta’ee kan maqaan hin dhahamin yoo jiraate, maqaa gosa sanii dhahuun, iddoo gosti sun baay’innaan itti argamu naaf ibsaa.
----
2- Lakki ka ati gosa jettee barreesite Gosaa miti balbala gosaati yoo jettan maqaa gosa inni jalatti argamuu, akkasumas iddoo/naannoo lafa Arsii kamitti akka balbalatti fudhatamu naaf eeraa.
----
Source : Seenaa Sikkoo fi Mandoo

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here